hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Brockhaus
Name a Anker lichten
ID b brhe•edi01•rpr02•vol01•bbm•A•Anker_lichten
Category c entry
Attributes
PageID w pag0058
RawText α
Anker lichten, den oder die Anker aus dem Grunde der See herauswinden, wodurch das Schiff los gemacht wird.
Text β Conversations-Lexikon, Band 1 (1809), Anker lichten
Scan γ Conversations-Lexikon, Band 1 (1809), Seite 58
Relatives
Wikipedia E de: Anker
Links F [de.wiktionary.org] Anker

Requested at 2018-01-20 08:14:11 Europe/Berlin from 54.234.190.237

About