hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

The Linguasphere Register: Index of 00-AAA-b Bamanan + Manenka

1 baalaka-kan 00-AAA-bjb 00-AAA-bjb
2 bamako 00-AAA-bac 00-AAA-bac
3 bamana 00-AAA-ba; 91-BAA-a 00-AAA-ba
4 bamanan 00-AAA-ba 00-AAA-ba
5 Bamanan+Manenka 00-AAA-b 00-AAA-b
6 bamanan-kan 00-AAA-ba 00-AAA-ba
7 bamanan-V. 00-AAA-baa 00-AAA-baa
8 "bambara" ° 00-AAA-ba 00-AAA-ba
9 "bambara" \\ "east" 00-AAA-bab 00-AAA-bab
10 "bambara" \\ "south-central" 00-AAA-bac 00-AAA-bac
11 "bambara" \\ "vehicular" 00-AAA-baa 00-AAA-baa
12 "bambara" \\ "west vehicular" 00-AAA-bad 00-AAA-bad
13 bambara du chemin-de-fer 00-AAA-bad 00-AAA-bad
14 bambara+dioula \\ malinké+ 00-AAA-a…b 00-AAA-b
15 bambara+jula \\ mandingo+ 00-AAA-a…b 00-AAA-b
16 bambara-masasi 00-AAA-bai 00-AAA-bai
17 "bambara"-N. 00-AAA-baf 00-AAA-baf
18 barala-jula 00-AAA-bzc 00-AAA-bzc
19 baralaka 00-AAA-bjb 00-AAA-bjb
20 baralaka+finanga 00-AAA-bj 00-AAA-bj
21 baralaka-kan 00-AAA-bjb 00-AAA-bjb
22 beaka-kan 00-AAA-bjb 00-AAA-bjb
23 Bobo-Dioulasso \\ dioula de 00-AAA-bze 00-AAA-bze
24 boduguka 00-AAA-bn 00-AAA-bn
25 boduguka-kan 00-AAA-bn 00-AAA-bn
26 Bondoukou \\ dioula de 00-AAA-bzb 00-AAA-bzb
27 bonduku-jula 00-AAA-bzb 00-AAA-bzb
28 'bush-jula' 00-AAA-bzf 00-AAA-bzf
29 chemin-de-fer \\ bambara du 00-AAA-bad 00-AAA-bad
30 dioula 00-AAA-bz 00-AAA-bz
31 dioula \\ malinké+bambara+ 00-AAA-a…b 00-AAA-b
32 dioula de Bobo-Dioulasso 00-AAA-bze 00-AAA-bze
33 dioula de Bondoukou 00-AAA-bzb 00-AAA-bzb
34 dioula de Kong 00-AAA-bza 00-AAA-bza
35 dioula de Sikasso 00-AAA-bzd 00-AAA-bzd
36 dioula d'Odienné 00-AAA-bl 00-AAA-bl
37 dioula d'Ouorodou 00-AAA-bs 00-AAA-bs
38 diula 00-AAA-bz 00-AAA-bz
39 djula 00-AAA-bz 00-AAA-bz
40 dyangirte 00-AAA-bag 00-AAA-bag
41 dyoula 00-AAA-bz 00-AAA-bz
42 dyula 00-AAA-bz 00-AAA-bz
43 finanga 00-AAA-bja 00-AAA-bja
44 finanga \\ baralaka+ 00-AAA-bj 00-AAA-bj
45 finanga-kan 00-AAA-bja 00-AAA-bja
46 foloka 00-AAA-bmb 00-AAA-bmb
47 foloka \\ gbelebanka+ 00-AAA-bm 00-AAA-bm
48 foloka-kan 00-AAA-bmb 00-AAA-bmb
49 fula-bambara 00-AAA-be 00-AAA-be
50 fwoyaa 00-AAA-bx 00-AAA-bx
51 gbelebanka 00-AAA-bma 00-AAA-bma
52 gbélébanka 00-AAA-bma 00-AAA-bma
53 gbelebanka+foloka 00-AAA-bm 00-AAA-bm
54 gbelebanka-kan 00-AAA-bma 00-AAA-bma
55 jangirte 00-AAA-bag 00-AAA-bag
56 jula 00-AAA-bz 00-AAA-bz
57 jula \\ mandingo+bambara+ 00-AAA-a…b 00-AAA-b
58 jula \\ "vehicular" 00-AAA-bzd…bzf 00-AAA-bzd
59 jula \\ "vehicular" 00-AAA-bzd…bzf 00-AAA-bze
60 jula \\ "vehicular" 00-AAA-bzd…bzf 00-AAA-bzf
61 jula-kan 00-AAA-bz 00-AAA-bz
62 julaso-jula 00-AAA-bze 00-AAA-bze
63 kagoro 00-AAA-baf 00-AAA-baf
64 kalongo 00-AAA-bae 00-AAA-bae
65 kalunka 00-AAA-bae 00-AAA-bae
66 kanika 00-AAA-bt 00-AAA-bt
67 kanika-kan 00-AAA-bt 00-AAA-bt
68 karanjanka 00-AAA-br 00-AAA-br
69 karanjanka-kan 00-AAA-br 00-AAA-br
70 Kong \\ dioula de 00-AAA-bza 00-AAA-bza
71 konyanka 00-AAA-bf 00-AAA-bf
72 konyanka-kan 00-AAA-bf 00-AAA-bf
73 koro 00-AAA-bw; 03-AAA-edb; 98-IAB-a 00-AAA-bw
74 koro-kan 00-AAA-bw 00-AAA-bw
75 koroka 00-AAA-bi 00-AAA-bi
76 koroka-kan 00-AAA-bi 00-AAA-bi
77 koyaga 00-AAA-bx 00-AAA-bx
78 koyaga-kan 00-AAA-bx 00-AAA-bx
79 koyagha 00-AAA-bx 00-AAA-bx
80 koyaka 00-AAA-bx 00-AAA-bx
81 kpõka-jula 00-AAA-bza 00-AAA-bza
82 madingo 00-AAA-bb 00-AAA-bb
83 mahou 00-AAA-bg 00-AAA-bg
84 mahu 00-AAA-bg 00-AAA-bg
85 malinké+bambara+dioula 00-AAA-a...b 00-AAA-b
86 mandekan-E. 00-AAA-b 00-AAA-b
87 manden-kan-E. 00-AAA-b 00-AAA-b
88 mandenka 00-AAA-bba 00-AAA-bba
89 manding-E. 00-AAA-b 00-AAA-b
90 mandingo+bambara+jula 00-AAA-a...b 00-AAA-b
91 mandingo-S. 00-AAA-bb 00-AAA-bb
92 manenka 00-AAA-bb 00-AAA-bb
93 manenka \\ bamanan+ 00-AAA-b 00-AAA-b
94 manenka-kan 00-AAA-bb 00-AAA-bb
95 manenka-lofa 00-AAA-bbd 00-AAA-bbd
96 manenka-mori 00-AAA-bbb 00-AAA-bbb
97 manenka-mori-kan 00-AAA-bbb 00-AAA-bbb
98 manenka-sefadu 00-AAA-bbc 00-AAA-bbc
99 maninka-S. 00-AAA-bb 00-AAA-bb
100 manya 00-AAA-bd 00-AAA-bd
101 manya-kan 00-AAA-bd 00-AAA-bd
102 maou 00-AAA-bg 00-AAA-bg
103 maouka 00-AAA-bg 00-AAA-bg
104 masasi 00-AAA-bai 00-AAA-bai
105 mau 00-AAA-bg; 28-MBA-aa 00-AAA-bg
106 mauka 00-AAA-bg 00-AAA-bg
107 mauka-kan 00-AAA-bg 00-AAA-bg
108 mauke 00-AAA-bg 00-AAA-bg
109 mikifore 00-AAA-bc 00-AAA-bc
110 mikifore-kan 00-AAA-bc 00-AAA-bc
111 mõka-kan 00-AAA-bg 00-AAA-bg
112 nigbi 00-AAA-bu 00-AAA-bu
113 nigbi-kan 00-AAA-bu 00-AAA-bu
114 nigbika 00-AAA-bsb 00-AAA-bsb
115 nigbika-kan 00-AAA-bsb 00-AAA-bsb
116 nowoloka 00-AAA-bq 00-AAA-bq
117 nowoloka-kan 00-AAA-bq 00-AAA-bq
118 nyamasa 00-AAA-bah 00-AAA-bah
119 Odienné \\ dioula d' 00-AAA-bl 00-AAA-bl
120 ouassoulounké 00-AAA-be 00-AAA-be
121 ouatara 00-AAA-bsa 00-AAA-bsa
122 Ouorodou \\ dioula d' 00-AAA-bs 00-AAA-bs
123 ouorodougouka 00-AAA-bs 00-AAA-bs
124 sagaka 00-AAA-bv 00-AAA-bv
125 sagaka-kan 00-AAA-bv 00-AAA-bv
126 saghaka 00-AAA-bv 00-AAA-bv
127 sahaka 00-AAA-bv 00-AAA-bv
128 samangoka-kan 00-AAA-bl 00-AAA-bl
129 sarhaka 00-AAA-bv 00-AAA-bv
130 seduguka-kan 00-AAA-bl 00-AAA-bl
131 ségou 00-AAA-bab 00-AAA-bab
132 segu 00-AAA-bab 00-AAA-bab
133 sgbelaka 00-AAA-bsc 00-AAA-bsc
134 sgbelaka-kan 00-AAA-bsc 00-AAA-bsc
135 shyenkoka-kan 00-AAA-bk 00-AAA-bk
136 sia 2 00-AAA-by 00-AAA-by
137 siaka 00-AAA-by 00-AAA-by
138 siaka-kan 00-AAA-by 00-AAA-by
139 sienkoka 00-AAA-bk 00-AAA-bk
140 sienkoka-kan 00-AAA-bk 00-AAA-bk
141 sikaso-jula 00-AAA-bzd 00-AAA-bzd
142 Sikasso \\ dioula de 00-AAA-bzd 00-AAA-bzd
143 somono-W. 00-AAA-baj 00-AAA-baj
144 sya 2 00-AAA-by 00-AAA-by
145 syaka 00-AAA-by 00-AAA-by
146 tabusi 00-AAA-bzf 00-AAA-bzf
147 tabusi-kan 00-AAA-bzf 00-AAA-bzf
148 tagbisi 00-AAA-bzf 00-AAA-bzf
149 tagbusi 00-AAA-bzf 00-AAA-bzf
150 tenenga-kan 00-AAA-bh 00-AAA-bh
151 tilibonka 00-AAA-bad 00-AAA-bad
152 toro 00-AAA-bak 00-AAA-bak
153 toro-ga 00-AAA-bak 00-AAA-bak
154 toro-ke 00-AAA-bak 00-AAA-bak
155 tuduguka 00-AAA-bo 00-AAA-bo
156 tuduguka-kan 00-AAA-bo 00-AAA-bo
157 vanduguka 00-AAA-bp 00-AAA-bp
158 vanduguka-kan 00-AAA-bp 00-AAA-bp
159 wassulu 00-AAA-be 00-AAA-be
160 wassulunka 00-AAA-be 00-AAA-be
161 wassulunke 00-AAA-be 00-AAA-be
162 wasulu 00-AAA-be 00-AAA-be
163 wasulunka 00-AAA-be 00-AAA-be
164 wasulunka-kan 00-AAA-be 00-AAA-be
165 watara 00-AAA-bsa 00-AAA-bsa
166 watara-kan 00-AAA-bsa 00-AAA-bsa
167 wöduuka-kan 00-AAA-bs 00-AAA-bs
168 wojeneka 00-AAA-bl 00-AAA-bl
169 wojeneka-kan 00-AAA-bl 00-AAA-bl
170 worodougou-jula 00-AAA-bs 00-AAA-bs
171 worodugu-jula 00-AAA-bs 00-AAA-bs
172 woroduguka 00-AAA-bs 00-AAA-bs
173 woroduguka-kan 00-AAA-bs 00-AAA-bs
174 yama 00-AAA-bwb 00-AAA-bwb
175 yama-kan 00-AAA-bwb 00-AAA-bwb
176 yere 00-AAA-bwa 00-AAA-bwa
177 yere-kan 00-AAA-bwa 00-AAA-bwa

Requested by 44.200.27.215 at 2024-04-20 00:10:31 Europe/Berlin.

About