hortensj-garden.org

Options

Linguasphere-Register

ID a Name b 05-KAA-a Barka + Marda
ID a 05-KAA-a
Attributes
Page f 67
LSName g Barka + Marda
LSType h outer language
IsNotional j no
Notes k Kunama, kunaama, cunama, baza, baaza, baada, baazen, bazen, baazayn, baden, baaden, bada, diila ⊕ Braia... Setit... Takazze valleys plurilingual < [12=] Tigre, Tigray, 'Arabiyya and/or [13=] Bedauye
Scale n 4
Statistics
7 InnerLanguages • 7 Leaves • 7 ISO-639-6-Relatives
Relatives
GeoEntity C 1 Eritrea
2 Ethiopia
3 Sudan
7 Nodes assigned
1 ▷ 05-KAA-aa Marda
2 ▷ 05-KAA-ab Aimara
3 ▷ 05-KAA-ac Sokodasa
4 ▷ 05-KAA-ad Barka
5 ▷ 05-KAA-ae Bitaama
6 ▷ 05-KAA-af Setiit
7 ▷ 05-KAA-ag Tiika

Requested at 2017-05-01 04:32:09 Europe/Berlin from 54.166.130.22

About