hortensj-garden.org

Options

Linguasphere-Register

ID a Name b 05-LAA-a Baxa
ID a 05-LAA-a
Attributes
Page f 68
LSName g Baxa
LSType h outer language
IsNotional j no
Notes k ingishi-baxa, baga-tse, bega, gumuz, gumis, komuz, 'shanqilla'-N., 'shankillinya', mendeya, debatsa, deguba, dehenda ⊕ Gandoa valley... Blue Nile+ Didessa valleys plurilingual < [12=] Amarinya and/or [14=] Oromo (Tulema / Mecha) # ingishi-baxa =«language of (the) people»
Scale n 4
Statistics
11 InnerLanguages • 11 Leaves • 11 ISO-639-6-Relatives
Relatives
GeoEntity C 1 Ethiopia
2 Sudan
11 Nodes assigned
1 ▷ 05-LAA-aa Dakunza
2 ▷ 05-LAA-ab Sai
3 ▷ 05-LAA-ac Sese
4 ▷ 05-LAA-ad Disoha
5 ▷ 05-LAA-ae Dekoka
6 ▷ 05-LAA-af Dewiya
7 ▷ 05-LAA-ag Kukwaya
8 ▷ 05-LAA-ah Gombo
9 ▷ 05-LAA-ai Jemhwa
10 ▷ 05-LAA-aj Modea
11 ▷ 05-LAA-ak Welqita

Requested at 2017-05-23 08:55:54 Europe/Berlin from 54.162.44.105

About