hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Linguasphere-Register
ID a Name b 10-AAA-c Qabaylith + Tashelhit
ID a 10-AAA-c index
Attributes
Zone f pdf
Page g 82
LSName h Qabaylith + Tashelhit
LSType i outer language
IsNotional k no
Notes l Kabyle+ Shleuh, tamazigh-N., "tamazic"-N., 'berber'-N. 𝒮 Arabic script; Latin script; recently Tifinagh script
Script n Arabic; Latin; Tifinagh
Scale o 7
Statistics
22 InnerLanguages • 65 Dialects • 14 ISO-639-Relatives
Relatives
ISO-639 A ISO-639-2-Language-kab Kabyle
GeoEntity C Algeria | Morocco | Tunisia | Libya | Egypt | France | Israel
22 Nodes assigned
1 10-AAA-ca Ta-Shelhit
2 10-AAA-cb Ta-Mazight
3 10-AAA-cc "Judeo-Tamazight"
4 10-AAA-cd Ghomara
5 10-AAA-ce Senhaja
6 10-AAA-cf Ta-Rift
7 10-AAA-cg Menasser + Metmata
8 10-AAA-ch Tha-Qabaylith-C.
9 10-AAA-ci Tha-Qabaylith-E.
10 10-AAA-cj Shawiya
11 10-AAA-ck Tugurt
12 10-AAA-cl Wargla + Ngusa
13 10-AAA-cm Mzab
14 10-AAA-cn Gurara
15 10-AAA-co Tuat
16 10-AAA-cp Tidikelt
17 10-AAA-cq Sened
18 10-AAA-cr Ta-Mezret
19 10-AAA-cs Jerba
20 10-AAA-ct Zuara
21 10-AAA-cu Nefusi
22 10-AAA-cv Ghudamis

Requested by 100.28.2.72 at 2024-06-23 23:24:47 Europe/Berlin.

About