hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Linguasphere-Register
ID a Name b 79-AAA-bem Liao-Tai
ID a 79-AAA-bem index
Attributes
Zone f pdf
Page g 558
LSName h liao-tai
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l part of shi-ji, jilu+ zhongyuan "transitional" ⊕ Linqing+ Jinan+ Xintai... "Grand Canal": Dezhou+ Linqing+ Liaocheng... Huang-he lower river: Jinan+ Pingyin... Boshan+ Lushan+ Yishan hills... Dawan-he upper basin: Tai'an+ Laiwu+ Xintai... Dongwen-he river: Mengyin+ Yinan
Relatives
GeoEntity C China

Requested by 44.213.60.33 at 2024-07-14 06:16:15 Europe/Berlin.

About