hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Linguasphere-Register
ID a Name b 79-AAA-bhd Chengyu-C.
ID a 79-AAA-bhd index
Attributes
Zone f pdf
Page g 559
LSName h chengyu-C.
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l part of cheng-yu ⊕ Chang-jiang upper river: Chang-jiang Hubei left-bank (Yichang+ Jingmen)... Chang-jiang right-bank (Enshi-Fuling) ... Chang-jiang Sichuan left-bank... Wanxian+ Dianjiang... Chongqing, Chungking city... Tua-jiang middle river (Chengdu+ Yongchuan)... Fu+ Jialing+ Qu-jiang basin (Nanchong+ Daxian)... Micang+ Daba-shan mountains; plus Shaanxi enclaves (Liuba+ Shiquan)
Relatives
GeoEntity C China

Requested by 3.238.121.7 at 2024-07-22 16:40:16 Europe/Berlin.

About