hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Linguasphere-Register
ID a Name b 79-AAA-bho Bao-Lu
ID a 79-AAA-bho index
Attributes
Zone f pdf
Page g 559
LSName h bao-lu
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l part of dian-xi ⊕ Yunnan-NW. mountains... Burma frontier... Daying-jiang valley (Yingjiang )... Tengchong+ Luxi highlands (Nu-jiang valley: Changputong to Lushu)... Burma enclave (Khugaung, Nmai-hka middle river)... Nu-jiang valley (Luku downstream to Burma frontier)... Burma enclave (Salween river-bend, west of Liangshan mountain)... Lanchang-jiang upper valley (Weixi+ Shuijing)... Lanchang-jiang right bank (Baoshan+ Yun-xian)... Laobie-shan highlands (Zhenkang+ Yongde)... Nanding-he valley
Relatives
GeoEntity C China | Myanmar

Requested by 3.238.121.7 at 2024-07-22 15:22:18 Europe/Berlin.

About