hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Linguasphere-Register
ID a Name b 79-AAA-bho Bao-Lu
ID a 79-AAA-bho
Attributes
Page f 559
LSName g bao-lu
LSType h dialect
IsNotional j no
Notes k part of dian-xi ⊕ Yunnan-NW. mountains... Burma frontier... Daying-jiang valley (Yingjiang )... Tengchong+ Luxi highlands (Nu-jiang valley: Changputong to Lushu)... Burma enclave (Khugaung, Nmai-hka middle river)... Nu-jiang valley (Luku downstream to Burma frontier)... Burma enclave (Salween river-bend, west of Liangshan mountain)... Lanchang-jiang upper valley (Weixi+ Shuijing)... Lanchang-jiang right bank (Baoshan+ Yun-xian)... Laobie-shan highlands (Zhenkang+ Yongde)... Nanding-he valley
Relatives
GeoEntity C China | Myanmar

Requested at 2017-08-17 15:37:41 Europe/Berlin from 107.22.61.174

About