hortensj-garden.org

Options

Linguasphere-Register

ID a Name b 99-AUF Bobangi + Libinza
ID a 99-AUF
Attributes
Page f 711
LSName g BOBANGI + LIBINZA
LSType h net
IsNotional j no
Notes k UBANGI-CONGO, oubangi-congo, bantu-C13/17+ C21/27+ C31+ C37, part of "bantu-inner-northwest" transition < [99=] Congo-Basin
Statistics
20 OuterLanguages • 75 InnerLanguages • 28 Dialects • 94 Leaves
20 Nodes assigned
1 ▶ 99-AUF-a Mbati
2 ▶ 99-AUF-b Dingando + Dikota
3 ▶ 99-AUF-c Mbomitaba
4 ▶ 99-AUF-d Bungili + Ndaanda
5 ▶ 99-AUF-e Bomboxo + Ngare
6 ▶ 99-AUF-f Akwa
7 ▶ 99-AUF-g Koyo
8 ▶ 99-AUF-h Mboshi
9 ▶ 99-AUF-i Likuba
10 ▶ 99-AUF-j Likwala
11 ▶ 99-AUF-k Lobala + Tanda
12 ▶ 99-AUF-l Likaw + Bomboma
13 ▶ 99-AUF-m Lemoi
14 ▶ 99-AUF-n Bobangi
15 ▶ 99-AUF-o Bokutu + Ingbeele
16 ▶ 99-AUF-p Itembo
17 ▶ 99-AUF-q Ndoko + Mimbo
18 ▶ 99-AUF-r Libinza + Ligendza
19 ▶ 99-AUF-s Manga + Yanduku
20 ▶ 99-AUF-t Bosambi + Bombanga

Requested at 2017-05-27 21:32:24 Europe/Berlin from 23.20.147.6

About