hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Linguasphere-Register
ID a Name b 99-AUF Bobangi + Libinza
ID a 99-AUF
Attributes
Page f 711
LSName g BOBANGI + LIBINZA
LSType h net
IsNotional j no
Notes k UBANGI-CONGO, oubangi-congo, bantu-C13/17+ C21/27+ C31+ C37, part of "bantu-inner-northwest" transition < [99=] Congo-Basin
Statistics
20 OuterLanguages • 75 InnerLanguages • 28 Dialects • 94 Leaves
20 Nodes assigned
1 99-AUF-a Mbati
2 99-AUF-b Dingando + Dikota
3 99-AUF-c Mbomitaba
4 99-AUF-d Bungili + Ndaanda
5 99-AUF-e Bomboxo + Ngare
6 99-AUF-f Akwa
7 99-AUF-g Koyo
8 99-AUF-h Mboshi
9 99-AUF-i Likuba
10 99-AUF-j Likwala
11 99-AUF-k Lobala + Tanda
12 99-AUF-l Likaw + Bomboma
13 99-AUF-m Lemoi
14 99-AUF-n Bobangi
15 99-AUF-o Bokutu + Ingbeele
16 99-AUF-p Itembo
17 99-AUF-q Ndoko + Mimbo
18 99-AUF-r Libinza + Ligendza
19 99-AUF-s Manga + Yanduku
20 99-AUF-t Bosambi + Bombanga

Requested at 2017-07-23 06:38:07 Europe/Berlin from 54.224.41.46

About