hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Linguasphere-Register
ID a Name b 00-AAA-da Kuranko-Kan
ID a 00-AAA-da index
Attributes
Zone f pdf
Page g 40
LSName h kuranko-kan
LSType i inner language
IsNotional k no
Notes l kuranko
Scale o 5
Statistics
11 Dialects • 1 ISO-639-Relative
Relatives
ISO-639 A ISO-639-3-Language-knk Kuranko
GeoEntity C Sierra Leone | Guinea
11 Nodes assigned
1 00-AAA-daa Sengbe
2 00-AAA-dab Diang
3 00-AAA-dac Nieni
4 00-AAA-dad Mongo
5 00-AAA-dae Neya
6 00-AAA-daf Samaya
7 00-AAA-dag Wasamandu
8 00-AAA-dah Muso
9 00-AAA-dai Barrawa
10 00-AAA-daj Mankaliya
11 00-AAA-dak Lele

Requested by 100.28.2.72 at 2024-06-23 23:58:33 Europe/Berlin.

About